Ánh sáng không nhìn thấy – Prologue

.: Ánh sáng không nhìn thấy :.


Author: Zinnia Reigia

Rating: K

Pairing: Hắn, em

Disclaimer: họ thuộc về ta.

A/N:

1. Hoàn toàn là cho một tình yêu đã tàn.

2. Tình yêu này hoàn toàn có thật, nhân vật khác, bối cảnh khác mà thôi.

3. trong giờ Lý, cô giáo bảo là cái gì đó mà “Ánh sáng nhìn thấy” ý tưởng trong đầu xuất hiện rất vội vã “Vậy ánh sáng không nhìn thấy là thế nào?” nên mới viết cái fic này.

4. Những địa danh không thuộc nơi nào có thật

—Prologue—

Read More »