Cuồng vọng tự do – chương 3

Chương 3: vạn nhất hay nhất vạn, ta không quan tâm, chỉ cần có thể sống.

Nửa năm trời ta ở hậu cung, từng chút từng chút dư vị của đắng cay ta đều đã trải. Tất cả những bí mật tâm cơ ta cũng đã nắm trong lòng, nhược điểm của từng người ta cũng đã bình tâm phân tích và đốt đi quyển sổ nhỏ kia. Nhìn những dòng chữ bập bùng trong ngọn lửa, ta có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, phi tang vật chứng rồi ta mới có thể bình yên mà đóng vai kẻ khờ.

Read More »