[Dramione – Harry Potter] Vội và đắng – completed

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: vốn định để là truyện về mình, nhưng thôi, they’re not mine

Rating: ý định ban đầu hoặc K hoặc T, đến lúc viết rồi ngẩn người ra, nó lên M mất rồi :”(

Category: HE đau khổ, oneshot, dark, angst (chắc thế)

Pairing: Dramione

Character: Dramione

Summary:

Tim ta đau, rất đau

Là vì ngươi

A/N: nó thật sự rất loạn và phi logic :”< các nàng có thể hỏi ta nếu thắc mắc nhé, ta xin lỗi vì nó không được hay cho lắm :”(

Read More »