Ánh sáng không nhìn thấy – Prologue

.: Ánh sáng không nhìn thấy :.


Author: Zinnia Reigia

Rating: K

Pairing: Hắn, em

Disclaimer: họ thuộc về ta.

A/N:

1. Hoàn toàn là cho một tình yêu đã tàn.

2. Tình yêu này hoàn toàn có thật, nhân vật khác, bối cảnh khác mà thôi.

3. trong giờ Lý, cô giáo bảo là cái gì đó mà “Ánh sáng nhìn thấy” ý tưởng trong đầu xuất hiện rất vội vã “Vậy ánh sáng không nhìn thấy là thế nào?” nên mới viết cái fic này.

4. Những địa danh không thuộc nơi nào có thật

—Prologue—

Read More »

Parkinson [completed]

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng sự thật là trong fic này đấy cũng không phải là họ

Rating: T

Category: AU, angst, OE đau khổ

Pairing: Kim Hyun Joong – Kim So Eun

Summary:

“Anh có gay không?”

“Sao?”

“Anh có gay không, nếu có, chúng ta hãy cưới nhau!”

Kim So Eun

“Anh biết đấy thật ra việc chúng ta đến với nhau, chỉ có anh là người đau khổ.”

Kim Hyun Joong

“Thế đã bao giờ em nghĩ rằng em cũng đau khổ hay chưa?”

Noh Min Woo

“Bình yên nhé, tình yêu cuối cùng của tôi. Tôi luôn ở bên em.”

Read More »