Ánh sáng không nhìn thấy – #1

Ánh sáng không nhìn thấy – #1

(Lưu ý: các địa danh, thời gian, không gian đều là do tác giả bịa, ba đất nước được nhắc đến xuyên suốt tác phẩm thuộc về truyện Nabi – Tác giả Kim Yeon Joo

Một số câu nói thuộc tác phẩm Platina – tác giả Kim Yeon Joo, những câu nói đó mình sẽ đánh dấu *)

ánh sáng không nhìn thấy 6

Read More »