Chia tay khi chưa bắt đầu [Compeleted]

Author: Zinnia Reigia

Summary:

“…Tớ thích cậu.

Thích cậu chết đi được.

Thích lắm!

Nhưng mà cậu biết không, khi tớ đã hứa rồi, tớ sẽ không thất hứa. Cậu à, tớ có một mối tình còn dang dở, tớ có người để tớ ôm vào lòng.

Thế nên, mình chia tay cậu nhé, cho mối tình chưa bắt đầu của tớ…”

Read More »