Khi tình yêu đổ vỡ [Nếu mai gặp lại hãy nói rằng ta yêu nhau] – Mở đầu

Khi tình yêu đổ vỡ [Nếu mai gặp lại hãy nói rằng ta yêu nhau] Author: Zinnia Reigia Disclaimer: Di và Hiên thuộc về một mối tình đã chết Rating: T category: general Summary: Một ngày kia, tớ và cậu sẽ gặp nhau, khi đó, chúng mình hãy mỉm cười, cúi chào nhau rồi đi […]