Người thứ – Mở đầu

NGƯỜI THỨ Author: Zinnia Reigia Disclaimer: tôi mượn hình ảnh của họ để viết câu chuyện của chính trí não tôi Rating: T Characters: Kim Ái Khiết (tên giả), Vĩnh Thiết Kỳ, Kim Ngọc Phong (tên giả), Hoàng Ngọc Lâm… Summary: Em sống chỉ cần được yên bình với lí tưởng làm người hầu giỏi […]