Cuồng vọng tự do – Chương 9

Chương 9: Nếu như hắn đã không thể có, thì đừng mong hắn sẽ trao cho ai

cuồng vọng 9

Cuộc đời vốn dĩ là một tấn trò lố dối trá. Ta biết điều này, ta nên biết điều này. Nhưng, biết rồi thì sao? Cái giá phải trả cho tự do không bao giờ là quá đắt. Ta chỉ tranh đấu đến cùng cho bản thân ta mà thôi.

Read More »