[Thư] Cho tôi, cho những mối tình ngang dọc

thư

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Họ thuộc về tôi, tôi thuộc về tôi, lá thư này là của tôi

Rating: T

Category: phong cách của những lá thư

A/N:

– Là những lá thư tôi không gửi

– Là những lá thư tôi viết cho mình

– Là những lá thư mà chôn giấu trong tâm can

– Chỉ là tặng cho một thời thơ dại.

* Lưu ý:

– Toàn là những lần thất tình, máu đổ dồn về trái tim.

– Toàn là cho những giọt nước mắt

– Sự ngu si của tuổi trẻ, mình vẫn còn trẻ, và sẽ vẫn ngu si. Nhưng cái thuở trẻ trâu, thì có một thời để nhớ.

– Kỉ niệm buồn hay vui thì mình không biết, nhưng đều có chất chứa nỗi đau.

– Lần duy nhất tôi yêu mà không đau đớn, lúc đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu.

– Lần đầu tôi yêu mà quằn quại, là mối tình bị bóp nát, bởi người mà tôi yêu.

– Lần thứ hai tôi đau đớn, là khi tôi thất tình một người đến ba lần.

– Lần thứ ba tôi đau đớn, là tôi đang dày vò một người yêu tôi rất rất rất rất nhiều.

– Lần thứ tư tôi đau đớn, là khi đem tung hứng trái tim mình và ném về một người khác.

Vắng lặng – mở đầu

Vắng lặng

vắng lặng

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Rating: T

Category: general

Characters: Kim Hyun Joong – Kim So Eun

Summary:

“Anh biết không, tôi và anh không nên tồn tại cùng một thế giới. Tôi và anh chỉ nên nhìn nhau một lần, và duy nhất lần đó thôi.

Đáng lẽ tôi nên giết anh ngay lúc ấy. Đáng lẽ thế.”

“Xin lỗi, tôi cũng không biết rằng thời gian lại tàn nhẫn đến thế. Hay là bây giờ cô giết tôi đi!”

“Mở cửa tù ra, và tôi sẽ giết anh ngay.”