Về Lala và Scadey

Thực ra, ngay từ lần đầu tiên đọc Princess, cái thuở bản lậu của NXB Kim Đồng, trái tim mình đã đổ rụp vì anh chị. Cứ suốt này hăm hở săm soi xem hình anh chị đâu, hint đâu, rồi lôi ra mà ngắm nghía. Lúc đó là hàng lậu, tất nhiên là không thể thỏa mãn được niềm khát khao của một ứa thích soi hint như mình rồi.

Read More »