Mạn Châu Sa – chương 7

Chương 7:

châu sa

Mạn Châu Sa là nữ nhân duy nhất tồn tại chốn hậu cung mà không cần tranh sủng vẫn làm hoàng hậu.

Mạn Châu Sa là nữ nhân duy nhất chốn hậu cung mà không cần tốn công dụ hoặc hoàng thượng, an nhàn mang long phụng thai.

Mạn Châu Sa cũng là nữ nhân duy nhất không màng đến địa vị của chính mình. Cho nên, ngày mà lời đồn đến tai nàng khiến cho nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn quanh.

Read More »