Cuồng vọng tự do: Chương 12

Chương 12: Ai rồi cũng sẽ khác

tự do

(Tranh của Y Xuy Ngũ Nguyệt)

Nàng tỉnh dậy đã là buổi tối của hai ngày sau đó. Đôi mắt tăm tối nhìn trần nhà, trân trân, vô cảm. Ngày thứ bao nhiêu nàng ở đây rồi? Một năm trước, nàng vào cung trở thành Minh Dạ tú nữ, nửa năm sau nàng thành thiếp thân tì nữ của hoàng đế, hai tháng trước, nàng thành trắc phi Trúc phủ. Còn bây giờ, nàng là ai?

Read More »