[Lala Scadey] Chuyện của họ – Chương 5

lalasca

Chương 5: Gặp mặt

Khi cô bước vào cánh cổng dinh dự nhà họ Tor, kinh ngạc không phải là một từ cảm thán cho đủ. Cô từng đến nhà của Bii để làm giúp bài tập, nhà Bii cũng to lắm, nhưng, so với nơi đây… Cô vẫn không thể nào tin nổi nơi đồ sộ này chỉ để chứa lấy một người đàn ông hơn sáu mươi đầy cô độc.

Read More »