Review 50 sắc thái

Review 50 sắc thái

(Bài viết mang tính chủ quan, không nhằm định hướng hay áp đặt, cảm nghĩ cá nhân thôi)

Có rất nhiều điều mình muốn nói về truyện này, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên hãy thử bắt đầu bằng một sự so sánh nho nhỏ vậy.

Read More »