Cuồng vọng tự do – chương 13

Chương 13: Ta chỉ có thể đem vung đi mạng sống của mình, để bảo vệ chính mình

tích tửu 2

(Sưu tầm)

“Không tồi. Nhưng chưa đủ hỗn loạn để che mắt bá quan. Trẫm lại phải cử người đi để làm nốt việc của các ngươi.”

Thượng Lãm ngồi trong trà thất Trúc phủ, mỉm cười nhìn cả ta và Diệu Nhan đang quỳ xuống chân hắn. Ta ngước mắt lên, nhìn hắn một hồi, rồi cũng hiểu cái gì là làm nốt việc.

Read More »