Cuồng vọng tự do – Chương 16

Chương 16: Tên ta là Trần Chiêu Nguyệt

cvtd16

Cuối cùng cũng đến được rồi. Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến rồi.

Ta gần như phát khóc, khuỵu hẳn xuống đất. Sau khi đi qua cái hang động dài không biết bao nhiêu cây số, cuối cùng ta cũng đến được nơi này rồi. mặt trời cười với ta, mây cười với ta, thứ gì cũng đều tuyệt vời hết.

Ta bật cười, rồi tiếng cười hóa tiếng khóc. Ta nấc lên trong hạnh phúc, rồi lịm dần, lịm dần…

—o.0.o—

Read More »