Cuồng vọng tự do – Chương 19

Chương 19: “Lấy thân của phu nhân rồi siết nợ vậy”

14

(Nguồn: trên ảnh)

Võ Tắc Thiên mười bốn tuổi vào cung, từ tài nhân bé nhỏ trở thành nữ hoàng.

Đậu Y Phòng mười sáu tuổi vào cung, từ cung nữ trở thành hoàng hậu Đại Hán.

Tuổi trẻ như Xích nhi bắt đầu vì tình mà lay động, đáng ra, ta không nên lấy làm lạ. Chỉ là, ta chưa từng biết đến mùi vị tình yêu mà cũng chưa từng biết mùi vị đau vì tình yêu. Nên thật sự ta vô cùng khó xử. Xích nhi khóc chán liền ngủ, dù sao, cũng chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành.

Nhắc đến trưởng thành, năm nay ta bao nhiêu tuổi nhỉ?

Read More »