Nữ chính và phản diện – Completed

Nữ chính và phản diện

nc va pd

(des: Zinnia Reigia)

Ngay từ thuở đầu, cô và ả đã đối đầu nhau gay gắt.

Tóc đỏ rực đối đầu với tóc nâu.

Sự kiêu kì đối đầu với thanh nhã.

Bất ngờ nhìn lại, họ ở bên nhau.

A/N:

– Phi logic, cảnh cáo ngay từ đầu là phi logic, nên đừng ai bắt bẻ tính logic trong này.

– Thậm chí còn bị quá nhanh, tình tiết như chó đuổi

– Nội tâm nhân vật nhạt phèo

Tóm lại: không đòi hỏi!

Read More »