[Tản mạn] Lải nhải về: thương hại, trắc ẩn… bla bla

cover

(Des: Zinnia Reigia)

Bạn tôi vừa bị thất tình. Không sao cả thất tình thì phải buồn, phải khổ, phải cảm thấy thế giới tăm tối và bị phản bội. Nỗi đau như kiểu rỉ ra từ phần tĩnh mạch lẫn động mạch trong quả tim nhỏ bé. Mỗi ngày trôi qua đều là một sự trống rỗng vô cùng, và phải tìm đén hơi người. Nên sự lựa chọn của bạn tôi là tìm đến thật nhiều người yêu thương cô ấy để cô ấy thấy mình được yêu thương và mình được quan tâm. Không sao cả, đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Và tôi ủng hộ điều đó.

Read More »