[Naruto fic] She needed a hero, so that’s what she became – completed

She needed a hero, so that’s what she became

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Họ thuộc về Kishimoto sensei

Rating: T

Category: general

Pairings: none

Characters: Sakura, team 7

Summary: She needed a hero, so that’s what she became

Note: Viết lúc quỡn, sida lắm đó 😥

Sakura cần một người hùng, và cô chẳng có ai cả. Một ngày nọ, người hùng của lòng cô đi khuất, cô nhủ thầm, cô vẫn còn một người ở lại. Không lâu sau, cậu ta bỏ đi, và ánh dương rực rỡ của cô biến mất.

Read More »