Cuồng vọng tự do – Chương 24

Chương 24: Ta sẽ không quên

tự do

(Stock: từ các nguồn khác nhau – Des: Zinnia Reigia)

Nàng sẽ không bao giờ quên khói lửa ngày hôm ấy. Nàng không thể quên. Ngay cả nụ cười và gương mặt vấy máu của Xích nhi, ngay cả tiếng gào của Thụy và những cơn đau từ vũ khí ập tới, ngay cả những thứ đó nàng cũng có thể quên, vào một ngày bầu trời xanh rực, nhưng khói lửa ngày hôm ấy thì không.

Read More »