Mạn Châu Sa – Chương 8

Chương 8

châu sa 1

Thiên Hãn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy nữ nhân của mình vì nữ nhân khác mà rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Châu Sa khóc. Kể cả khi Vĩnh Quân và Dã Quỳ biến mất, Châu Sa vẫn găm một nỗi căm hận cho mình, nhưng, đây là lần đầu tiên Châu Sa buông bỏ cảm xúc của mình, và mặc nhiên rơi nước mắt trước mặt nữ nhân.

Read More »