Mạn Châu Sa – Chương 13

Chương 13

Nói muốn trả thù, không phải ngày một ngày hai. Nàng có rất nhiều việc. Hậu cung sau vụ Vương Nghi đã trở nên hỗn loạn. Cái chết của Cẩn Lan cũng khiến trong cung nghẹt thở. Nhìn đâu cũng cảm thấy không thể an lòng. Một tháng này Trần Quý phi lại nắm giữ Phượng ấn, giống như đã từng làm điều này khi nàng mất tích hai tháng, nhưng tình hình phức tạp hơn rất nhiều.

Read More »