Mạn Châu Sa – Chương 23

Chương 23

Cho đến khi không thể tìm thấy nàng, hắn mới biết kế hoạch của nàng không có chỗ cho hắn. Nàng chưa từng tính đến hắn, nàng cũng chưa từng đặt hắn vào bất cứ chi tiết nào. Nàng thản nhiên gạt hắn ra khỏi kế hoạch mà vốn ban đầu, là hắn bắt nàng bước vào. Ngồi xuống long ỷ, hắn ngửa cổ cười khan.

Read More »