Mạn Châu Sa – Chương 24

Chương 24

Châu Sa thản nhiên chờ đợi. Những ngày này, việc nàng làm tốt nhất chính là chờ đợi. Ngồi thưởng trà, nàng dằn lòng hạ xuống nỗi mong nhớ hài tử, lại nuôi dưỡng ý chí đánh đổi tất cả. Tự do của nàng và hài tử sẽ được quyết định những ngày này. Mỗi bước đi nào đều cần cẩn trọng.

Read More »