Người thứ – Chap 9

Chương 9:

ng thứ 5 vintage

Thiết Kỳ không tin vào điều mình vừa nghe thấy và cả hai người kia cũng không.

Vy không ép buộc. Cô gái trẻ thả trên bàn một tập hồ sơ nguyên vẹn phong bao. Mỉm cười nhìn sự biến sắc trên ba gương mặt lừng danh của Doanh Nhã quả là một niềm vui bất tận. Nhưng tất nhiên, Vy không chỉ có thú vui nhỏ nhoi thế. Cô thích được người khác tán dương mình, hơn là thất sắc nhìn mình.

Read More »