Mạn Châu Sa [phần 2] – chương 2

Chương 2

châu sa 4

“Nàng bị bệnh sao?” Thiên Hãn nghe nhũ nương từ bên tướng phủ sang chuyển lời, trong lòng không khỏi băn khoăn.

“Vậy ta đến thăm tiểu thư, được chứ nhũ nương?”

“Tiểu thư có dặn già chuyển lời tới hoàng tử, rằng hoàng tử cứ đến đêm hội hoa đăng, tiểu thư ốm nặng, sợ không thể diện kiến hoàng tử được.”

Read More »