Hôn phu phu thủy – Chương 1

Chương 1

Khuyết Dương từng đọc rất nhiều ngôn tình, mà ở đấy nữ chính theo đuổi nam chính, dùng cả chân tình đối đãi, một ngày kia nam chính cảm động. Đại loại thế. Có truyện nữ chính hy sinh 10 năm, có truyện nữ chính chỉ mất sáu tháng. Nhưng vì họ là vai nữ chính, nên rồi họ sẽ hạnh phúc.

Read More »