[Series] Mỹ Nhân

107

Mỹ nhân đứng cạnh minh quân thì là mỹ nhân.

Mỹ nhân đứng cạnh hôn quân thì là hồng nhan họa thủy.

Mỹ nhân trên bàn cờ chính trị thì là hồng nhan bạc mệnh.

Author: Zinnia Reigia

Disclaimer: Mình viết về các mỹ nhân lịch sử trên quan điểm của mình, của riêng mình thôi

Categorymọi thể loại, thật sự là mọi thể loại đấy

Rating: T

Summary: Mỹ nhân, vận mệnh của nàng là gì?

A/N: Chống chỉ định các thành phần bàn về sử học, mình viết dựa trên sự tưởng tượng của mình, của riêng mình thôi.

KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THAM KHẢO LỊCH SỬ!!!

Series là series, mỗi nhân vật có thể chỉ có một chương, có thể có một arc. Cứ như đọc manga đi :)))

Mở đầu:

Nhan là một con hạc trắng. Không biết Nhan là hạc tu thành hạc tiên, hay từ thần tiên bị đày xuống thành hạc. Nhưng mà hiện tại, Nhan là một con hạc trắng.

Thượng tiên rất thích Nhan, hay hỏi Nhan có muốn cùng ngài chu du không.

Nhan nói, Nhan thích mỹ nhân, Thượng tiên để Nhan gặp mỹ nhân là được rồi.

Và Nhan gặp mỹ nhân thật.