Bán duyên – Chương 3

A/N: Mới nhớ ra đây là truyện về Vô, hành trình bán duyên và mua duyên của cô ấy, nên hầu hết các tình tiết về nhân vật khác, mình sẽ đưa vào phần [Bán duyên Ngoại truyện], còn bây giờ, chậc, phải đi tìm nam chính cho Vô nào.

Chương 3

Nàng ước chừng phải một thời gian dài nữa mới gặp lại Bùn Nhơ, kể từ lần sau cuối nói về Thường Nga và Hậu Nghê. Trước khi rời đi, hắn có quay lại nhìn nàng một lần, rồi gặng hỏi.

“Cô có nhớ gì về tiền kiếp của mình không?”

Nàng lắc đầu. Cuối cùng, hắn cũng quay lưng.

Read More »