Tầng nhà toàn trạch nữ – Chương 2

Chương 2

Miên đến công ty, sắp xếp công việc một hồi mới gọi điện cho chị họ. Đồng hồ cũng vừa vặn tám rưỡi hơn.

“Alo!”

“Đi chưa?” Miên với tay lấy sổ sách trong hộp tài liệu, rồi lật mở đến trang mà cô đang làm. Kẹp điện thoại vào tai, tay còn lại, cô mở máy tính.

Read More »