Chuyện vặt của câu lạc bộ – Phần 1

Author: Zinnia Reigia

Rating: T

Disclaimer: các nhân vật thuộc về Eyeshield 21

Characters: Mamori, Hiruma, Agon, Sen, v…v…

Pairings: HiruMamo, Agon x fictional char

A/N: Mình thường thấy mấy fanfic Mamori rất dễ rơi vào thế bị động trước Hiruma. Dù rằng trong truyện, cả hai người đó thực sự bình đẳng trên mọi phương diện. Nên trong fic này, mình muốn truyền tải điều đấy.

Cô ấy sẽ không dễ đỏ mặt. Cô ấy cũng không dễ chịu thua. Cô ấy đối phó được với Hiruma và cả hai người, chừng nào vẫn còn giữ những ký hiệu chỉ riêng hai người biết, cô sẽ không rời bỏ Hiruma, và Hiruma sẽ không để cô đi.

À, cảnh hai người cãi vã và cô bị câu trêu sẽ được viết nhiều đó.

Hãy coi là một sản phẩm nhỏ nhỏ và không có kết thúc nhé. CHỉ là những đoạn drabble bắn hint giữa hai người mà thôi.

Read More »