[ES21] Chuyện vặt ở clb – Phần 5

A/N: í ì i, couple AgonxFictionalchar lên đàn :3 HiruMamo vẫn đằm thắm như xưa.

1.

Đó là chiến thắng tuyệt vời. Hiruma tháo mũ, nhắm mắt lại và cười thỏa nguyện cùng mệt mỏi. Trận đấu thật mất sức. Và rồi, cậu ra dấu cho cô. Nhận lấy ký hiệu, Mamori buông máy quay và gạt đi nước mắt. Chiến thắng luôn ngọt ngào, Christmas Bowl hay Rice Bowl, niềm vui chiến thắng của cậu luôn như thế, giống như có thể rũ bỏ mọi thứ, lại trống rỗng vô cùng.

Read More »