[Bán duyên ngoại truyện] Quan âm Thị Kính – Thị Kính

Thị Kính

Summary:

“Kẻ trao duyên nhầm tay thiếu nữ

Chỉ hồng rung đứt đoạn tương tư.

Truyện về thiếu nữ nhầm duyên cùng ni cô. Cuối cùng, bi ai cột lại, tan nát một kiếp người.

Đêm đó không có bão, nhưng trong lòng giông tố giăng đầy.”

Read More »