[Bán duyên ngoại truyện] Quan âm Thị Kính – Thằng ở

“Sao ông lại giúp con được ăn nằm cùng cô Mầu?”

“Vì mày là công cụ gieo duyên của tao!”

“Con không thông minh, nhưng con biết, hành động ăn nằm cùng cô Mầu là sai trái.”

Bùn Nhơ vắt tay ra sau lưng mình, nhìn trời mây vần vũ rồi cười nhạt. Thế này nào đã là gì, vì người đó, có lật núi nghiêng sông chịu mọi đọa đày tao cũng làm, huống hồ chỉ là mượn mày để thỏa mãn khế ước của tao. Nhưng gã không nói, còn thằng hầu ở dưới đất cũng chỉ biết đá chân theo mấy viên sỏi.

Read More »