[Truyện dài] Bán duyên – Chương 15

Chương 15: Đất Thường Châu

“Con không thích ngài ấy!”

Lần thứ hai mươi bảy trong tháng, Phất Ngân đến tìm nàng để than thở.

“Vậy con thích Liễn hơn không?” nàng nhấp ngụm trà nở nụ cười như có như không nhìn cô gái mười bốn tuổi trước mặt mình.

Mười bảy năm trôi qua kể từ ngày nàng được mang danh tiểu thần trông miếu cửa chùa. Có danh phận đi lại, bước chân vào cõi thần, tức là không có ai có quyền tước đi mạng của nàng dễ dàng nữa. Tuy nhiên, bởi vì chức quá thấp, có muốn liệng mình xuống dạo một vòng quanh quỷ môn quan cũng bị cấm cản.

Read More »