[Truyện dài] Bán duyên – chương 16

Chương 16: Duyên ai

Duyên ai mà bán mà trao

Duyên ai mà hỏi mà rao mấy đồng

Duyên ai tơ đỏ chỉ hồng

Duyên ai lỡ động cho nồng men say

Duyên ai mà đắng mà cay

Duyên ai mà lại chẳng thay bao giờ

Duyên mình lại ngỡ như mơ

Duyên mình lại tưởng dây tơ đứt lìa.

Nguyệt lão ngồi dệt tơ, guồng quay chậm rãi mà cài thành chỉ đỏ, quay được độ dăm vòng, lại buông chỉ xuống, lắc đầu mấy hồi.

Read More »