[Truyện dài] Bán duyên – Chương 17

Chương 17: Ta và nàng

Tháng năm giẫm đạp, những mảnh ký ức bấu víu vào phần giam hãm một ngày kia đột nhiên bị thoát ra. Nghe chuyện này, việc làm đầu tiên của thiên giới là đi bắt lấy Thánh Quỷ.

Ngày đó, không biết vì lẽ gì, đứa trẻ thư đồng bên người thần Cao Sơn say ngủ, để rồi có kẻ gian bước vào, mở ra hộp ký ức trần ai được gói ghém suốt ngàn năm của một ả đàn bà. Mà ả đàn bà đấy lại còn không có trái tim.

Nhưng mà, chuyện đó chưa kể đến vội, bởi trước lúc ấy, người đàn bà vô tâm còn một lần dạo quỷ môn quan. Không phải là suýt chết, mà thật sự là dạo chơi. Ấy là vào tiết xá tội vong nhân.

Read More »