Tầng nhàn toàn trạch nữ – Chương 3

Chương 3

Cô nhìn trời, sau đó nghĩ thật kỹ về việc mình nên bỏ mặc tất cả, bỏ mặc thế gian trôi nổi, bỏ mặc cả sự kỳ vọng của người khác với mình mà đi ngủ ngay lập tức. Một chiều thứ 7 đẹp đến nao lòng như vậy, sao cô lại lãng phí nó để dạy xe máy cho chị họ của mình, người mà ngay cả xe đạp còn chưa biết đi.

Read More »