Đô thành năm ấy – Chương iv

Chương iv. Chân tình

“Bẩm quan gia, hoàng hậu nương nương chưa về ạ.”

Đèn đã thắp sáng trưng khắp tam cung lục viện. Nền trời đã tối xầm xì và mưa vẫn trút xuống điên cuồng. Người ở điện Trường Xuân không ngừng đi lại. Nàng không muốn ngài xuất hiện, vậy nên, những tin tức về nàng, đều từ thái giám hoặc cung nữ báo sang.

Từ Cổ Pháp về kinh thành không quá xa. Nàng đi từ chiều, muộn lắm thì bây giờ có lẽ cũng đã về đến hoàng cung. Mưa to đến vậy, có lẽ nào lại xảy ra chuyện?

Read More »