[Oneshot – Hoàn] Hoa của nước – Đạm Tiên Prequel

Tiễn người một khúc cầm ca
Mãn nguyệt năm ấy những hoa cùng người
Trăng rơi động một nét cười
Người đi vẳng khúc “nguyệt quyên” cổ cầm

Tháng năm như gió lùa qua tóc, quằn quại, rối tung.
Thời thế như cát bụi dặm trường, vó ngựa xông pha giẫm nát.

Anh hùng như trăng treo sau mây, mù mờ giữa ngậm ngùi nhân thế.
Mỹ nhân như rượu ngon trong chén, trong vắt mà cay.

Một tiếng đàn xua một lần lang bạt, đổi lấy một tiếng cười gượng ép từ anh hùng cũng là cố nhân. Thanh lâu mỹ nữ đệ nhất giữa thời loạn ấy giống như một vết son hoen ố trong trí nhớ của Đạm Tiên.

Read More »