[Truyện dài] Bán duyên – Chương 32: Bàn cờ

Chương 32: Bàn cờ

Ve vẻ vè ve

Ai có từng nghe

Câu chuyện thiếu nữ

Bởi mớ duyên sai

Mà lầm mà lạc

Mà rơi mà rạc

Đánh bạc cùng ma

Hát ca cùng quỷ

Mà lụy mà thương

Mà vương tơ rách

Lại trách ông trời

Đặt người lầm lối

Nào biết lôi thôi

Hóa ra vận mệnh…

—o.0.o—

Read More »

Bán duyên – Chương 31: Vạn năm sầu

Chương 31: Vạn năm sầu

Đàn kia ai gảy mà nghe

Sáo kia ai thổi mà che tiếng lòng

Tình ai như mớ bòng bong

Tình ai chan chứa trong lòng chẳng than

Có một câu mà chao đi chao lại, đến khi mắt nhắm miệng cười nơi chín suối mà vẫn không dám thốt nên. Ngày đó, địa ngục lại đón chào thêm oán khí. Hắc bạch vô thường lúc đem oán khí này về còn điểm một dòng đỏ chót trong sổ công vụ của mình “Chưa quên được oán hận!”.

Read More »