[Truyện dài] Bán duyên – Chương 32: Bàn cờ

Chương 32: Bàn cờ

Ve vẻ vè ve

Ai có từng nghe

Câu chuyện thiếu nữ

Bởi mớ duyên sai

Mà lầm mà lạc

Mà rơi mà rạc

Đánh bạc cùng ma

Hát ca cùng quỷ

Mà lụy mà thương

Mà vương tơ rách

Lại trách ông trời

Đặt người lầm lối

Nào biết lôi thôi

Hóa ra vận mệnh…

—o.0.o—

Read More »