Chén canh Mạnh Bà – Chương 1

Chương 1. Nhảy xuống Vong xuyên

Nàng làm Mạnh Bà lâu như vậy rồi mà bây giờ nàng mới biết trên trần thế rỉ tai nhau rằng vong xuyên chứa cô hồn vì những kẻ muốn tìm người thương, muốn lưu trí nhớ mà tự lao mình xuống đó, sau ngàn năm ái tình không thuyên giảm sẽ chạy lên trần thế tìm người thương.

Lúc nghe được, nàng suýt nữa làm đổ cả nồi canh mình mới nấu.

Họ còn truyền tai nhau rằng canh nàng nấu là lấy từ nước xông Vong mà ra.

Trần thế điên rồi. Nơi thác linh hồn nàng lại còn múc lấy làm canh, bên trên quên cái gì gọi là vệ sinh an toàn thực phẩm à? Trên đó ăn bẩn xong đổ cho dưới âm phủ cũng có thể ăn mấy thứ tanh tưởi như vậy sao?

Read More »