Chén canh Mạnh Bà – chương 2

Chương 2. Rặng đá tam sinh

“Đá Tam Sinh đâu, tôi muốn biết kiếp sau tôi sẽ làm gì.”

Mở mắt đầu ngày, vừa mới đẩy cánh cửa ra đón chờ những vong hồn rơi xuống, oan hồn đầu tiên đã khiến nàng muốn phá luôn phủ, bỏ luôn việc mà về nhà ngủ rồi.

“Cái gì cơ?” nàng chớp mắt.

“Đá tam sinh. Chúng sinh bảo đá tam sinh đặt dưới chân cầu Nại Hà, bên trang viên Mạnh Bà, ai đến, nhìn lên đá Tam Sinh sẽ biết được chuyện kiếp trước kiếp sau của mình mà.” linh hồn mới xuống âm phủ hồn nhiên đáp lại “mà cô là ai, Mạnh Bà đâu, gọi ra đây cho tôi.”

:D???

Read More »