Mối quan hệ cộng sinh – Chương 2

Chương 2

Cô không lạ lẫm với sự đổi trắng thay đen của miệng lưỡi thiên hạ. Vậy nên cô không ncái cách người ta bắt đầu đặt ra giả thuyết Tĩnh – một người đàn ông lành như nước ấy bị thu hút bởi Yên – một cô gái có màu sắc rực rỡ so với những màu nhạt trầm ổn bên anh.

Trái dấu hút nhau, họ nói vậy.

Read More »