[Truyện dài] Tam tai – Chương 5

Chương 5

Ba đồng một mớ tình duyên

Sáu đồng một kẻ hàn huyên cùng mình

Trần Thái Hòa đặt ít thuốc vào ống điếu, vo tròn lại rồi thong thả nhả khói.

“Duyên, đem cho cậu ống nhổ!” nheo mắt, gọi đến hai lần không thấy con bé chạy đến, cậu mới vỗ vỗ đầu. Lú rồi, con bé còn đang dưỡng thương.

Read More »