Cảm nhận nữ chánh “badass” trong ngôn tình

15

Các thím biết cái bộ Bùn loãng cũng có thể trát tường không? Không sao, không biết cũng không sao, nó là một bộ truyện chủ yếu gây hài, mỗi tội mình đọc xong cười không nổi.

Hôm nay mò được cái list ngôn tình, đập vào mắt là truyện về đời con của bộ trên, có chữ Mộ Dung còn lại thì mình không nhớ tiêu đề.

Đại loại là nói về một em nữ chính rất ư là badass. Nghịch ngọc tỷ, ra vào hoàng cung như đi chợ, abc, xyz vân vân và vũ vũ. Được rồi, buff cũng không sao, đọc cho đến đoạn em nữ chính xin thái giám để thử thuốc thì mình tắt tab, suýt ném láp và ngồi chửi.

Read More »

Tổng hợp hoàn cảnh mà các câu nói chuyển thể ngôn tình – Phần 2

Hôm nay mới có thêm tình huống để kể. Nhưng mà hơi ấm ức…

Texturepack09 (2)

Tình huống thật:

N: Anh không pm em à?

N: Anh hết yêu nên không pm em à?

N: Anh hết yêu nên lát nữa chia tay à?

N: Anh hết yêu nên là không mua cơm cho em nữa à?

G: Lải nhải nữa cắt cơm!

-> Ver ngôn tình: Em có thể giận dỗi vu vơ, nhưng tuyệt nhiên không được phủ nhận tình yêu của anh dành cho em.

p.s: nữ chính không chỉ có vấn đề đâu, nữ chính còn bị thần kinh, nên nam chính chắc chắn thần kinh gấp bội.

Tình huống thật

N: em đươc tặng quà, cái bịt mắt!

G: Ghen rồi

N: goai -_-

G: Có thằng làm em vui, anh không thích!

N: -_-

G: -_-

N: -_-

G: thôi, anh xin lỗi, nó làm em vui cũng được, nhưng làm em rất rất vui thì phải là anh.

-> Ver ngôn tình: Em đừng nhìn người đàn ông khác mà cười, cũng đừng vì anh ta đối tốt với em một chút mà cười, như thế là làm đau tôi. Rất đau…