[ItaSaku fic] Khuyết danh – chương 3

Chương 3: Cô đơn

chap 3

“Nếu như có kết thúc có hậu, nếu thật sự có kết thúc có hậu, thì kết thúc nào sẽ dành cho tớ đây, Ino?” Sakura đã từng hỏi Ino như thế, vào một ngày mùa xuân năm cả hai mười lăm tuổi, cô đã cố để không gục ngã, ngay trước khi Ino thổn thức.

Mọi thứ đã từng tốt đẹp biết bao…

Read More »

[Naruto fic] Phủ nhận – Chương 8

Chương 8:

3 (4)

Bạch quỷ hoan thành đao mã tích

Thu thiên dịch lệ khách hàm trung (1)

Yuki thu tay, đứng lặng từ Jou Un Dai (Thượng Vân Đài) của Kim Quốc, phóng tầm nhìn xuống kinh thành hoa lệ. Nhân dân của nàng, máu mủ đồng bào của nàng chịu ách đô hộ đau khổ. Rồi một mai, văn hóa Kim quốc sẽ bị đồng hóa với Hỏa quốc, và đất nước nàng lụi tàn từ đấy.

Read More »